מדריך רישום ואקטיבציה לתעודת MACK

 

חברת Mack הינה חברה בין לאומית שבסיסה בארה"ב אשר מעניקה אחריות לציוד הצילום במוקדי שירות נבחרים ברחבי העולם.

על מנת להכניס לתוקף את תעודת האחריות יש להירשם באתר הבית של החברה תוך 30 ימים ממועד קניית הציוד . משך התהליך הוא כ- 3 דקות.

ראשית , יש להיכנס לאתר בכתובת www.mackcam.com , בכל מקרה בו מופיעה הודעת תחזוקה יש לחזור על התהליך לאחר מספר שעות.

בצד שמאל למטה מופיעה הכותרת Warranty Register , יש ללחוץ עליה.

במסך שנפתח יש להקיש שוב על הכותרת Register warranty בחלקו העליון של המסך באמצע.

החלון שנפתח הינו שלב ראשון בתהליך בן 5 שלבים. בסוף כל חלון יש ללחוץ על .NEXT

סוג התעודה כפי שנקנתה ( מופיע בפינה השמאלית העליונה של התעודה )

Type

מספרה הסידורי של התעודה.

Number

מספרו הסידורי של הפריט שנרכש ( עדשה / מצלמה וכו'.. )

Serial #

שלב 2 – פרטים אישיים

ראשית יש לבחור האם החשבון הוא אישי ( Individual ) או תחת שם חברה (Company  ).

שם פרטי

First Name

שם משפחה

Last Name

כתובת

Address

מספר קומה / דירה

Apt.# / Suite

ארץ

Country

עיר

City

מחוז ( אין חובה למלא )

State

מיקוד

Postal Code

מספר טלפון

Phone Number

כתובת דואר אלקטרוני

E-mail Address

סיסמא

Password

סיסמא ( פעם נוספת לאימות )

Password Confirm

  • אם נבחר סוג חשבון תחת שם חברה , השורה הראשונה לרישום תהיה שם החברה ולאחריה איש הקשר.

שלב 3- מקום הרכישה

מקום הרכישה  Photo Shwartz

Place of purchase

מצב הציוד – חדש בלבד

Equipnent Condition

תאריך הרכישה הציוד שנה / חודש / יום

Equipment Purchase Date

תאריך רכישת התעודה שנה / חודש / יום

Service Contract Purchase Date

מחיר התעודה ( אם נרכשה יחד עם הציוד יש לרשום 1$  , אם לא יש להוריד מע"מ ולחלק בשער הדולר )

Service Contract Purchase Price
(If your service contract was included as part of a "kit" or "package", then enter $1)

לא לשנות שדה זה

Show Purchase Price in

שלב 4- פרטי הציוד

סוג הציוד ( עדשה \ מצלמת רפלקס \ עדשה קומפקטית )

Equipment Type

חברה מייצרת ( למשל canon )

Equipment Make

דגם הציוד  ( למשל  40D )

Equipment Model

מספר סידורי (בד"כ מופיע בתחתית המצלמה  או בחשבונית )

Equipment Serial Number

עלות הציוד בדולרים ( יש להוריד מע"מ ולחלק בשער הדולר )

Total Equipment Value

לא לשנות שדה זה

Show Equipment Value in

  • במידה וישנו פריט נוסף, יש לחזור על שלב 4.

שלב 5- אישור , יש לוודא את כל הפריטים בטופס ולוודא נכונותם ומהימנותם , ע"י סימון V בתיבה.

ניתן לוודא את הפרטים כאשר נכנסים עם שם המשתמש והסיסמא.